Tallers escoles

Totes les nostres propostes estan basades en el desenvolupament de l'autoestima i l'autoconeixement, la saludable expressió i gestió emocional i l'adquisició de competències socio-emocionals específiques, ja que hem detectat una creixent necessitat tant de nens com de joves, mestres, pares i mares de tenir més eines per poder acompanyar i gestionar la vida i la salut emocional tant a casa, com a les aules.

 més info
 més info més info

més info


Tots el nostres tallers estàn disponibles per a tots els municipis de la provincia de Barcelona i també als de Tarragona, Lleida i Girona.
Dosier ACTIVITATS
Veure els nostres tallers inclosos en el dossier d'activitats pedagògiques del Ajuntament de Tarragona

 

Twitter Updates

Últimas noticias