Metodologia

Apostem per l'experiència viscuda i la pressa de consciència com a base per poder adonar-nos, aprendre i adquirir nous hàbits saludables que ens portin cap a un canvi de paradigma social i educatiu. 

LES NOSTRES INTERVENCIONS EDUCATIVES són a través de tallers lúdics i participatius, on prendre consciència pugui donar-se de forma més fàcil i evident.

D’aquesta manera l’aprenentatge esdevé des de l’experiència viscuda, ja que creiem que és la forma més efectiva d’aprendre i promoure una visió més saludable d’un mateix i de l’altre.

Tots els nostres tallers i grups són vivencials i s’utilitzen eines, artístiques, lúdiques i teatrals (improvisacions, dibuixos, contes, dramatitzacions, poesies, música, jocs de rol, personatges…) i tècniques psicopedagògiques i psicoterapèutiques (dinàmiques de grup, visualitzacions, anclatge de recursos…)

Tant els grups com els tallers tenen una base gestàltica on la importància recau en adonar-se, estar presents, per prendre la responsabilitat sobre la pròpia cura de la salut i el benestar emocional.

Els tallers i els grups parteixen d’una proposta lúdica o teatral per esdevenir una experiència única, individual i grupal. Sempre es treballa respectant el ritme de cada persona i del grup, adaptant cada taller a les necessitats individuals i grupals.


 

Twitter Updates

Últimas noticias